Hva er Lesbarhet.no?

Lesbarhet.no er et nettsted som måler og rangerer lesbarheten på offentlige og private nettsteder i Norge og nabolandene. Vi gjør dette fordi lesbarhet er ett av flere kriterier som er viktige for at flest mulig skal kunne lese og forstå den informasjonen som er tilgjengelig. 

>
Les mer

Hvilken offentlig virksomhet skriver til gull i Skandinavia?

Én av tre voksne nordmenn har vansker med å lese norsk. Situasjonen er tilnærmet identisk i Sverige og Danmark.
>
Les mer

Farge- og tallscore rangerer virksomhetene

Lesbarhetstallene for offentlige og private virksomheter viser en gjennomsnittscore for de tekstdokumentene som er analysert per nettsted. Således vil noen tekster ha bedre eller dårligere score enn vist som et gjennomsnitt i denne pre-testen. 


>
Les mer

Ansvar og avmakt

Skribentene mangler et korrektiv, et verktøy, som kan hjelpe dem med å redigere teksten.


>
Les mer

Dårlig språk koster staten 300 MNOK

Det offentlige bruker 300 millioner kroner i året på å forklare nordmenn komplisert byråkratispråk. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) gir 1 million kroner til språkvask", ifølge E24. 31.04.2014. 
>
Les mer

Hva er universell utforming?

Begrepet blir brukt synonymt med "design for alle" og gjelder tilgjengelighet for alle innen samfunnsplanlegging, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.


>
Les mer

Språket i staten

"9 av 10 statsansatte synes at de skriver godt nok. Nesten ingen andre er enige med dem i det." Sitatet refererer seg til artikler i Aftenpostens papir- og nettutgave. Avisen tar for seg språket i staten og viser til undersøkelser i regi av Språkrådet.


>
Les mer

Hva avgjør lesbarheten?

Ifølge en internasjonal undersøkelse*, der Kunnskapsdepartementet var involvert, har én av tre voksne nordmenn vansker med å lese norsk.
>
Les mer
Alle rettigheter: Verbal Design as