Hva avgjør lesbarheten?

Ifølge en internasjonal undersøkelse*, der Kunnskapsdepartementet var involvert, har én av tre voksne nordmenn vansker med å lese norsk.

Det er langt, langt flere enn 1. generasjons innvandrere og dyslektikere. Alle aktører som er avhengig av et marked, må ta denne realiteten inn over seg. Flere faktorer spiller inn for at teksten skal være lett å lese. Lange ord, lange perioder og dårlig variasjon er blant de viktigste hindringene. 

Hvorfor er det slik?

Arbeidshukommelsen erindrer syv pluss/minus to informasjonselementer i fra 12 til 30 sekunder. Ord med flere enn syv bokstaver ansees som lange og vanskelige å lese. Hvis teksten består av mange lange ord og perioder, og for dårlig variasjon i etterfølgende perioder,  blir teksten byråkratisk og uleselig. Hver gang en mottaker må lese et ord eller en periode om igjen for å forstå meningen, kan du miste ham.

* Adult Literacy and Life-skill Survey (ALL).

Tips dine kontakter:
Alle rettigheter: Verbal Design as