Når hjernen sier stopp

Hjernen ser ut til å være konstruert for å glemme. Arbeidshukommelsen kan kun ta seg av syv pluss/minus to informasjonselementer* på én gang. Og elementene kan bare lagres i fra 12 til 30 sekunder. 

På grunn av lav kapasitet og kort varighet i arbeidshukommelsen, mottar leseren informasjonen mye raskere enn den er i stand til å lagre den. 

Arbeidshukommelsen er derfor den viktigste flaskehalsen i leserens evne til å bearbeide informasjon. Som skribent må du ta hensyn til dette.

Ord som inneholder flere enn syv pluss/minus to bokstaver vil dramatisk øke sannsynligheten for at øyet må lese det samme ordet om igjen - for å gjenkjenne det. Mange lange ord øker dermed risikoen for at leseren mister interessen for hva du har å fortelle.

Jo flere lange ord og setninger, desto vanskeligere er teksten å lese. Greentext gjør det mulig å beregne lesbarheten ut fra forholdet mellom lange og korte ord og setninger, samt gjøre teksten mest mulig lesevennlig for en spesifikk målgruppe. 

* Kilde: Edmund B. Coleman & Gerald R. Miller. 


Tips dine kontakter:
Alle rettigheter: Verbal Design as