Ansvar og avmakt

Skribentene mangler et korrektiv, et verktøy, som kan hjelpe dem med å redigere teksten.


Heller ikke kommunikasjonsledelsen vet om skriftlige dokumenter, publisert på virksomhetens nettsted, er leselige eller ei for innbyggerne. Det til tross for at den i stillingsinstruksen er ansvarlig for dette på vegne av kommunen.

Ledelsen har hittil ikke kunnet etterprøve tekstene før publisering - annet enn ved selv å synse. Spørsmålet er om ledelsen fortsatt vil akseptere ansvaret den er pålagt, nå vel vitende om at lesbarheten ikke holder mål for den aktuelle mottakergruppen?

Å publisere tekst med rød score, kan bli uakseptabelt. Vedvarende rød score vil gjøre noe med selvbildet til skribenten så vel som ledelsen, virksomhetens øvrige medarbeidere, lokalpolitikerne og - publikum. All erfaring forteller at negativ omtale sprer seg lynraskt via sosiale media.

Rød score vil neppe være betryggende med tanke på integrering og demokratisering i et multikulturelt samfunn som vårt. Og det er vel hva det hele dreier seg om når alt kommer til alt?

Konkurransekraft

Om lettleste nettsteder er viktig også for private virksomheter? Selvfølgelig! Tekster som er leselige og forståelige for valgt mottakergruppe, kan gi nødvendig økt konkurransekraft.

Markedssituasjonen tilsier at en virksomhet bør ta i bruk alle lovlige konkurransemidler for å vinne fram. Det er et stort, latent potensiale for bedre omdømme og økonomisk vekst når budskapet kommer klart fram i lettleste og forståelige tekster tilpasset aktuell målgruppe. Antall nettsteder som scorer rødt eller gult i denne pre-testen, peker nettopp på at så er tilfelle.

NB. Greentext - egnet for analyse av hele nettsteder - er utviklet ved hjelp av Universitetet i Agder og delfinansiert av Norges forskningsråd.


Tips dine kontakter:
Alle rettigheter: Verbal Design as