Farge- og tallscore rangerer virksomhetene

Lesbarhetstallene for offentlige og private virksomheter viser en gjennomsnittscore for de tekstdokumentene som er analysert per nettsted. Således vil noen tekster ha bedre eller dårligere score enn vist som et gjennomsnitt i denne pre-testen. 


Avvik fra ønsket lesbarhetsnivå oppstår fordi skribentene hittil bare har synset om teksten er leselig for mottakeren. Enten det eller så har de - ut fra vikarierende motiver - henvendt seg til mottakergrupper med langt bedre leseevne enn dem offentlige virksomheter primært må være leselig og forståelig for. Det er blitt slik fordi ingen av skribentene har et objektivt mål - et gitt lesbarhetsnivå - å forholde seg til når de skriver.

Denne pre-testen er basert på analyser av 100 nettsider per nettsted i søket etter tekstdokumenter. De nettsidene som inneholder et visst antall karakterer og perioder (setninger), er å betrakte som tekstdokumenter. Antall tekstdokumenter per pre-test vil naturlig nok variere fra nettsted til nettsted. Derfor vil eksempelvis pre-testen neppe være signifikant for alle tekstdokumenter som finnes på nettstedene. 

Imidlertid peker farge- og tallscore i listen på at lesbarheten kan bli langt, langt bedre for de aller fleste virksomheter. Og det er det avgjort viktigste!

Skribentene kan i dag redigere tidseffektivt med Greentext Professional. Målet må jo være å bli lest og forstått. Skriving uten dette ene for øye er meningsløs. Selvbetjent lesning er lønnsomt for virksomhet så vel som publikum. 

Tips dine kontakter:
Alle rettigheter: Verbal Design as