Hva er Lesbarhet.no?

Lesbarhet.no er et nettsted som måler og rangerer lesbarheten på offentlige og private nettsteder i Norge og nabolandene. Vi gjør dette fordi lesbarhet er ett av flere kriterier som er viktige for at flest mulig skal kunne lese og forstå den informasjonen som er tilgjengelig. 

Lesbarhet er en forutsetning for bred deltagelse i alle deler av samfunnslivet. Det øker nytteverdien av nettstedene fordi leserne for større utbytte av det som er publisert. Det er ikke nok at informasjon finness, den må også væe lesbar og forståelig for publikum.  

Hittil har all evaluering av lesbarhet vært subjektiv. Det er oftest en redaktør, en kollega eller en nettansvarlig som synser og godkjenner det som blir publisert. Lesbarhet.no bruker en objektiv målestokk. Applikasjonen analyserer og rangerer nettstedene. Helt uten hensyn til personrelaterte forhold som kan påvirke en vurdering, analyseres og måles tekstene på nettstedene presist og objektivt. Analysene er basert på forskning om lesbarhet, om hjernens begrensninger og gjeldende lovkrav om tilgjengelighet. 

Rangeringen gjøres med trafikklysfargene grønt, gult og rødt supplert med tallverdier. Nettsteder som kommer ut med grønn farge, er meget tilfredsstillende når det gjelder lesbarhet. Gule nettsteder har et stort forbedringspotensial. De som får «rødt lys», bør stoppe opp og gjøre en gjennomgripende forbedringsjobb. I dette arbeidet er applikasjonen Greentext - www.greentext.no - et verdifullt og tidsbesparende verktøy.


Tips dine kontakter:
Alle rettigheter: Verbal Design as